Składanie reklamacji: Jak złożyć reklamację usług turystycznych?

none

W Hiszpanii masz zawsze prawo oczekiwać świadczenia usług turystycznych o jakości i cechach zgodnych z przedstawionymi przez oferującą je firmę.

  • W przeciwnym razie możesz złożyć reklamację bezpośrednio w lokalu lub siedzibie firmy, w odniesieniu do której składana jest reklamacja. Jej obowiązkiem jest udostępnienie klientom tak zwanych ksiąg skarg i zażaleń (hiszp. hojas de reclamaciones), o których istnieniu informuje widoczny dla wszystkich plakat. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić księgę skarg i zażaleń i wręczyć jedną kopię w lokalu oraz drugą Dyrekcji Generalnej ds.Turystyki wspólnoty autonomicznej, na terenie której się w danym momencie przebywa. Można tego również dokonać za pomocą któregokolwiek z biur rejestracji organów administracyjnych oraz licznych biur turystycznych. Działanie to może skutkować sankcją dla firmy, w odniesieniu do której złożona zostanie reklamacja.

    Jeżeli chcesz otrzymać rekompensatę finansową w związku ze złożoną reklamacją, musisz zgłosić się do sądu lub wnioskować o przeprowadzenie procedury arbitrażowej przed Dyrekcją Generalną ds. Konsumentów. Wniosek o przeprowadzenie procedury arbitrażowej można złożyć w miejskich biurach informacji dla konsumentów (OMIC) lub w Dyrekcji Generalnej ds. Konsumentów w każdej wspólnocie autonomicznej.