Żeglowanie

Żeglowanie - Jakie są obowiązkowe dokumenty?

none

Czy chcesz cieszyć się podróżą na pokładzie własnej lub wynajętej łodzi? W Hiszpanii możesz pływać na pokładzie katamaranu, żaglówki, motorówki... Dajemy Ci kilka podstawowych wskazówek, które pomogą Ci dowiedzieć się, czy potrzebujesz kwalifikacji żeglarskich i jakie inne wymagania należy wziąć pod uwagę.

  • Zasadniczo nie potrzebuje się patentu uprawniającego do uprawiania żeglarstwa rekreacyjnego, jeśli zamierza się żeglować na maksymalnej odległości 2 mil od wybrzeża, pływając na łodziach o maksymalnej mocy wynoszącej 11,26 kilowatów i długości do 5 metrów. Nie będzie on również potrzebny, jeśli łódź jest łodzią żaglową i jej długość nie przekracza 6 metrów. We wszystkich przypadkach należy mieć ukończone co najmniej 18 lat.             

    Niemniej jednak posiadanie patentu żeglarskiego jest wymagane, jeśli charakterystyka łodzi wykracza poza powyższe parametry. Jest on również wymagany do sterowania skuterami wodnymi.

    Jeśli płynie się własną łodzią, należy pamiętać, że obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia i dysponowanie dokumentacją potwierdzającą jej rejestrację w kraju pochodzenia i poświadczającą tytuł jej własności.

    Jeśli wynajmujesz łódź, a Twój patent żeglarski nie został wydany w Hiszpanii, będziesz potrzebować zezwolenia od właściwego organu lokalnego (tzw. Capitanía Marítima) poświadczającego, iż zagraniczny patent upoważnia Cię do żeglowania daną łodzią. Procedurą tą zajmuje się na ogół osobiście sama firma wynajmująca.