Travel Safe

Porady, jak bezpiecznie podróżować Najnowsze wiadomości
Wiza i paszport

Wiza i paszport. O czym musisz pamiętać?

none

Chcesz się dowiedzieć, czy potrzebujesz wizy, aby móc uzyskać dostęp na teren Hiszpanii w zależności od Twojego kraju pochodzenia, a także jakie rodzaje wiz istnieją zależnie od czasu pobytu oraz sposobu ich pozyskania? Tutaj znajdziesz odpowiedź na wszystkie te pytania.

 • Kiedy są one niezbędne i wymogi dotyczące dostępu na teren kraju

  Zawsze wymagane jest okazanie paszportu, z wyjątkiem obywateli Unii Europejskiej, Szwajcarii i krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tych przypadkach wystarczające jest posiadanie dokumentu tożsamości (z wyjątkiem osób niepełnoletnich, które muszą mieć przy sobie upoważnienie podpisane przez rodziców).

  Wiza będzie zasadniczo obowiązkowa dla pozostałych turystów, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa międzynarodowa podpisana z Hiszpanią lub strefą Schengen stanowi inaczej lub gdy turysta ma zezwolenie na pobyt lub wizę długoterminową wydane przez inne państwo strefy Schengen. Ponadto, władze mogą zażądać określenia i poświadczenie odpowiednią dokumentacją powodu podróży, jak np. rezerwacja zorganizowanej wycieczki, dowód istnienia zakwaterowania lub zaproszenie.

  We wszystkich przypadkach turysta musi być w stanie udowodnić dysponowanie dostatecznymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów utrzymania w Hiszpanii i powrót do swojego kraju. Cala dokumentacja musi być ważna, mieć okres ważności wynoszący co najmniej trzy miesiące i być wydana w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  Maksymalna długość pobytu turystycznego w Hiszpanii wynosi trzy miesiące.

  Więcej informacji i wyjątków można znaleźć na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  Ponieważ warunki te mogą ulec zmianie, w celu weryfikacji wymienionych wymagań zalecamy, aby przed rozpoczęciem podróży skontaktować się z Konsulatem lub Ambasadą Hiszpanii.

 • Rodzaje wiz i gdzie je uzyskać

  Wizy krótkoterminowe: są to ogólne wizy dla turystów, zezwalające na pobyt i poruszanie się po terenie Hiszpanii przez 90 dni. Są one wydawane przez ambasady lub konsulaty hiszpańskie w kraju pochodzenia obywatela. Są również ważne te wizy, które zostały wydane przez dowolny kraj członkowski Strefy Schengen.

  Wizy długoterminowe: są one wymagane od każdego cudzoziemca, który chce przebywać w Hiszpanii przez ponad 90 dni, przy czym maksymalny okres pobytu wynosi 180 dni, z wyjątkiem obywateli Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

  Istnieje również tranzytowa wiza lotniskowa, wymagana w przypadku niektórych krajów trzecich.