DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

Polityka dostępności strony www.spain.info Naszym celem jest stworzenie portalu dostępnego dla wszystkich użytkowników. Dlatego postępowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych Web 1.0 ( WCAG 1.0 ) według W3C . Zgodność ze standardami Strony spełniają wymogi dostosowujące się do Poziomu Podwójnego A Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych Web 1.0 według W3C, i zawierają wszystkie punkty weryfikacji Priorytetu 1 i Priorytetu 2 zdefiniowane w wytycznych. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych Web 1.0 wyjaśniają, jak tworzyć treści Web dostępne dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób można zapewnić, że większość użytkowników będzie miała dostęp do publikowanych informacji. Istnieją też niedostępne treści dynamiczne, które stanowią wartość dodaną web, choć zawarte w nich informacje znajdują się już na samej stronie. Warstwy te odpowiadają mapom OpenStreetMap i galeriom multimedia. Skróty klawiaturowe jest kompatybilna z wersjami najczęściej używanych przeglądarek i pozwala na łączne stosowanie skrótów klawiaturowych w celu uzyskania dostępu do stron referencyjnych różnych przeglądarek: Explorer: ALT + klawisz + ENTER. Firefox: ALT + SHIFT + klawisz. Opera: SHIFT + ESC + klawisz. Safari (Mac): CTRL + OPTION + klawisz. Safari (Win): ALT + klawisz. Chrome: ALT + klawisz. Kontakt W celu dalszego ulepszania dostępności strony www spain.info możesz przesłać nam twoje sugestie na adres poczty elektronicznej podany w kontakcie.