Monumento

Bazylika Santa Lucía del Trampal

Alcuéscar

Cáceres

Ten klasztorny kościół, jeden z nielicznych zachowanych budynków wizygockich, został zaprojektowany z myślą o specyficznych potrzebach liturgii hiszpańsko-wizygockich z VII wieku.

Jego specyfika polega na oryginalnym układzie pomieszczeń i planie w kształcie greckiej litery „tau”, podobnym do kościoła San Juan de Baños w Palencia. Choć w okresie gotyku pomieszczenia zostały połączone w jedno, pierwotnie kościół składał się z trzech naw, przy czym środkowa była większa i dłuższa, a boczne węższe, stanowiąc praktycznie wąskie przejścia. Trzy proste i niezależne kaplice otwierają się na długi transept – z ciekawymi drzwiami z bezpośrednim dostępem do bocznych apsyd – i nadają prezbiterium charakterystyczny wygląd przypominający widelec. Wszystkie trzy mają piękny łuk triumfalny w kształcie podkowy. Zachowała się duża część oryginalnych kamiennych sklepień, na przemian z trzema wspaniałymi kopułami nad wejściem do kaplic. Wsparte są na sześciu poprzecznych łukach podkowiastych.

Bazylika Santa Lucía del Trampal


Carretera EX-382, a 3 km en dirección a Montánchez

10160  Alcuéscar, Cáceres  (Estremadura)