Rezerwat Przyrody Pilancones, Wyspy Kanaryjskie

Obszar chronionego krajobrazu Pilancones

Gran Canaria

Najstarszy krajobraz


Szereg małych płaskowyżów poprzecinanych wąwozami tworzy jeden z najpiękniejszych krajobrazów w najstarszym regionie wyspy.

Obszar ten graniczy na północy z Parkiem Wiejskim Nublo, a na wschodzie z Chronionym Krajobrazem Fataga. W najwyższej części znajdują się lasy sosnowe Inagua, Ojeda i Pajonales. Ukształtowanie powierzchni definiuje szereg obszarów o średniej i niskiej wysokości, poprzecinanych korytami licznych wąwozów, tworząc krajobraz o wyjątkowej urodzie. Jest to jeden z najstarszych obszarów na wyspie, a uformowany został z materiałów pochodzących sprzed ponad 12 milionów lat. Został także ogłoszony obszarem specjalnej ochrony ptaków. Jeśli chodzi o roślinność, wyróżnić należy znajdujące się w niższych partiach skupiska roślin kaktusowatych i Euphorbia balsamifera. W środkowych i wyższych partiach na uwagę zasługują lasy sosnowe i czystki. Wśród połaci leśnych nie sposób pominąć lasu Pilancones, który jest największy na wyspie. Gdzieniegdzie zaobserwować można też drzewa smocze i jałowce sabińskie. Wśród fauny wymienić należy liczne kolonie ptaków, z których najbardziej dominującymi gatunkami są zięba modra i dzięcioł pstry. W okolicach strumieni uwagę często przykuwa astryld falisty.

Obszar chronionego krajobrazu Pilancones


San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria  (Wyspy Kanaryjskie)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:5 794 ha E-mail:medioambiente@gobiernodecanarias.org Tel.:+34 928 219 421 Strona WWW:Obszar Chronionego Krajobrazu Pilancones

Gran Canaria (Wyspy Kanaryjskie):

San Bartolomé de Tirajana.

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W pobliżu znajduje się miejscowość San Bartolomé de Tirajana, jednak z kulturowego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługują licznie tu występujące pozostałości z czasów przed przybyciem na wyspę Hiszpanów. Wśród nich wymienić należy miejsca, takie jak nekropolia Arteara, Los Caserones, Gitagana, Los Canalizos de Chira, Lomo de la Palma czy Lomo de Pedro Afenso.

  • Informacja środowiskowa

    Obszar chronionego krajobrazu znajduje się na południu wyspy Gran Canaria. Składa się z szeregu interesujących pod względem geologicznym wąwozów, które tworzą krajobraz o niezwykłej urodzie.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Wstęp jest wolny, a dostać się tu można z miejscowości San Bartolomé de Tirajana drogą w kierunku Maspalomas.