Typowe domki w miejscowości Fataga na wyspie Gran Canaria (Wyspy Kanaryjskie)

Fataga

Gran Canaria

W 1987 roku, w strefie przyrodniczej wokół Fatagi, powstał obszar chronionego krajobrazu Ayagaures i Pilancones.

Miasteczko Fataga przynależy do gminy San Bartolomé, zlokalizowanej w strefie interioru Gran Canarii, i usytuowane jest w jednym z najpiękniejszych pod względem przyrodniczych miejsc na wyspie. Tutejszy krajobraz charakteryzuje się występowaniem wspaniałych gajów palmowych, roślin endemicznych i jałowców. 

Kalendarz

Wystawy, festiwale, wydarzenia sportowe…


Zapraszamy do zapoznania się z programem najciekawszych imprez odbywających się w miejscu docelowym.