Fragas do Oume

Obszar chronionego krajobrazu Fragas do Eume

A Coruña

W sercu bujnego lasu


Obszar Fragas del río Eume jest uważany za jeden z leśnych pereł Hiszpanii i jest najważniejszym przykładem przetrwania rodzimych lasów galicyjskiego wybrzeża.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje gminy Cabañas, A Capela, Monfero i Pontedeume. To obszar ograniczony dorzeczem rzeki Eume, a jego krajobraz można określić jako śródgórski. Panuje tu klimat umiarkowany morski. Fakt, że przetrwał on od czasów neolitu jest jego najważniejszą wartością. Lasy dębowe (zwane fragas) rozciągają się tu na powierzchni 2500 hektarów, a dominującym gatunkiem jest dąb szypułkowy (Quercus robur). Dąb był tak ważny w kulturze tych terenów, że przez wieki był czczony przez pradawne kulty. Obok dębu ważne są tu również brzozy, leszczyny i kasztany. Występują tu także, choć rzadziej, dęby pirenejskie (Quercus pyrenaica), dęby bezszypułkowe, wiązy oraz dęby korkowe. Na tym terenie zostało skatalogowanych 15 gatunków płazów, 14 gatunków gadów, 8 gatunków ryb, 103 gatunki ptaków i 41 gatunków ssaków. Fakt ten sprawia, że to jeden z obszarów o największej wartości faunistycznej w Hiszpanii. Do najbardziej charakterystycznych gatunków występujących na tym terenie należą salamandry lutyzańskie i żbiki.

Obszar chronionego krajobrazu Fragas do Eume


Pontedeume, A Coruña  (Galicja)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:9 125,65 ha E-mail:012@xunta.gal Tel.:+34 881 063 992 Tel.:+34 981 432 528 (Centro de Recepción) Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu Fragas do Eume Rezerwacje przez telefon:+34 981440668

A Coruña (Galicja):

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W samym parku znajduje się klasztor Caaveiro, położony na małej strażnicy postawionej pomiędzy rzeką Eume i Sesín. Klasztor, uznany za Pomnik Historyczno-Artystyczny, jest jednym z klejnotów architektury średniowiecznej i jest zdecydowanie wart odwiedzenia. Zachodnia brama składa się z dwóch archiwolt wspartych na kolumnach, które otaczają tympanon ozdobiony barankiem paschalnym z prominentnymi rogami, przeciętym krzyżem.

  • Informacja środowiskowa

    Znaczenie i wartość obszaru chronionego krajobrazu Fragas del río Eume opierają się na fakcie, że jest to las, który niewiele zmienił się od czasów neolitu. Najbardziej reprezentatywnym tu drzewem jest dąb.

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują