Wieże Quart. Walencja

Wieże Quart

Valencia-València

Brama w starym średniowiecznym murze.


W tej średniowiecznej konstrukcji wojskowej mieściło się również dawne więzienie dla kobiet.

Zostały one zbudowane przez Pere Bofill w XV wieku. Są to dwie okrągłe na zewnątrz i spłaszczone z tyłu wieże, które są czytelnym przykładem późnogotyckiego budownictwa wojskowego. Łączy je prostokątna część na dole, w której znajduje się brama. Kiedyś w wieży mieściło się więzienie dla kobiet.

Wieże Quart


Plaza de Santa Úrsula, 1

46003  Valencia, Walencja-València  (Wspólnota Walencka)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty