Pałac Generalitat. Walencja

Pałac Generalitat

Valencia-València

Jest to późnogotycki budynek zbudowany w 1421 roku na siedzibę Generalitat Valenciana − organu reprezentującego królestwo Walencji w Cortezach. Jest to trzykondygnacyjny pałac z prostokątnymi oknami na parterze, potrójnymi oknami z kolumnami na piętrze i galerią na najwyższym poziomie. W XVI wieku Juan Corbera dobudował renesansową wieżę, ozdobioną klasycznymi naczółkami nad oknami oraz renesansową ikonografią. Zwieńczona kulami balustrada na samej górze budynku nawiązuje do estetyki El Escorial. Wewnątrz na uwagę zasługują dziedziniec i Sala Nova w wieży.

Pałac Generalitat


Caballeros, 2

46001  Valencia, Walencja-València  (Wspólnota Walencka)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty