Monumento

Kościół dawnego Klasztoru San Benito el Real

Valladolid

Wspaniały kościół gotycki starego klasztoru San Benito el Real – którego główny krużganek jest siedzibą Muzeum Patio Herreriano – jest jednym z najstarszych budynków w Valladolid.

Został zbudowany w całości z wapienia z pobliskich kamieniołomów w latach 1499-1515, zgodnie z planami Juana de Arandia, we współpracy z García de Olave, w miejscu, które zajmowały średniowieczne Królewskie Alkazary. Składa się z trzech naw o zbliżonej wysokości - co nadaje jej wygląd bardzo powszechnej wówczas sali kościelnej - wzmocnionych zewnątrz mocnymi przyporami oraz potrójnej absydy wielobocznej, bez transeptu. Nakryte są skomplikowanymi sklepieniami żebrowymi z terceletami. U podnóża podest i wysoki chór oraz portyk z dużą wieżą, późniejsze dzieło Gila de Hontañón (1569-1572). W atrium dolnej części wieży otwiera się portal (w obu przypadkach ostrymi łukami gotyckimi), a w górnej części otwartymi łukami półkolistymi (już renesansowymi).

Kościół dawnego Klasztoru San Benito el Real


Calle de San Benito, 5

47003  Valladolid  (Kastylia i León)

Co robić

Najbliższe wizyty