Monumento

Park archeologiczny Recópolis

Guadalajara

Mury, kościół, pałac-bazylika i wiele innych pozostałości archeologicznych z tego, co kiedyś było jednym z najważniejszych miast wizygockiego królestwa Toledo.

Zostało założone w 578 roku przez króla Leovigilda, który nakazał wybudować budynki, pałace i mury. Było zamieszkane aż do momentu inwazji muzułmańskiej na początku VIII wieku. Park archeologiczny Recópolis obejmuje ogrodzony murem teren, z którego zachowały się niektóre mury ciosowe o grubości dwóch metrów, przeplatane równomiernie rozstawionymi wieżami i jedną bramą, która zamykała ponad 30 hektarów terenu miejskiego. Wyróżnia się tu kościół na planie krzyża z półkolistą apsydą, do którego przylega budynek pałacowy, najstarszy przykład wczesnośredniowiecznego pałacu-bazyliki w całej Europie Zachodniej. Poza murami miasta odkryto również pozostałości kamieniołomów, z których wydobywano kamień do budowy murów miejskich, a także akwedukty zaopatrujące miasto w wodę.

Park archeologiczny Recópolis


Carretera de Almoguera, s/n

19119  Zorita de los Canes, Guadalajara  (Kastylia-La Mancha)