Sala Oviedo w Muzeum Sztuk Pięknych Asturii

Muzeum Sztuk Pięknych Asturii

Asturias

Od średniowiecza do XXI wieku


Muzeum jest rozmieszczone w trzech budynkach zlokalizowanych na terenie starej dzielnicy Oviedo: Palacio Velarde z XVIII wieku, konstrukcja z 1940 roku, z którą pałac ten jest połączony, oraz Portal Casa de Oviedo z XVII wieku.

Zawierające ponad 8000 eksponatów muzeum stanowi największą publiczną kolekcję sztuki w Asturii, składającą się z dzieł z dziedziny malarstwa, rzeźby i rysunku, a także z rycin, fotografii oraz przykładów sztuki użytkowej i przemysłowej . Zbiory obejmują okres od średniowiecza do XXI wieku, przy czym na szczególną uwagę zasługuje kolekcja malarstwa hiszpańskiego i istotne przykłady malarstwa ze szkół europejskich, zwłaszcza włoskiej i flamandzkiej. Muzeum wyposażone jest w specjalistyczną bibliotekę, której zbiory zostały wzbogacone w 1995 roku o prywatną bibliotekę historyka sztuki Don Diego Angulo.

Muzeum Sztuk Pięknych Asturii


Calle Santa Ana, 1

33003  Oviedo, Asturia  (Księstwo Asturii)

Co robić

Najbliższe wizyty