Monumento

Pałac Camposagrado

Asturias

Pałac ogłoszony zabytkiem historyczno-artystycznym w 1943 roku obecnie pełni funkcję siedziby Sądu Najwyższego Asturii. Jest to posiadłość wybudowana w połowie XVIII wieku dla trzeciego markiza Camposagrado, D. José Manuela Bernaldo de Quirós. Architektem, który go zapoczątkował, był Francisco de la Riba. Wyobraził on go sobie jako wolnostojący pałac o sześciennej bryle. Architektem, który budowlę tę ukończył, był Pedro Antonio Menéndez, nadając jej barokowy akcent. Posiada ona dwie zabytkowe fasady: fasadę główną, znajdującą się przed Pałacem Valdecarzana, i drugą, w stylu rokoko, wychodzącą na Plaza de Porlier.

Pałac Camposagrado


Plaza de Porlier, s/n.

33003  Oviedo, Asturia  (Księstwo Asturii)

Co robić

Najbliższe wizyty