Travel Safe

Porady, jak bezpiecznie podróżować Najnowsze wiadomości

Sokolnictwo, żywe dziedzictwo ludzkości

none

UNESCO ogłosiła sokolnictwo niematerialnym dziedzictwem kulturowym ludzkości, ponieważ jest to autentyczna, przyjazna środowisku tradycja społeczna, przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Ta aktywność, polegająca na hodowli i trenowaniu sokołów lub innych ptaków drapieżnych do polowania na zdobycz w naturalnym środowisku, wiąże się z duchem towarzystwa i wymiany. Sokolnicy dzielą się między sobą metodami szkolenia i opieki nad ptakami, utrzymywaną z nimi emocjonalną więzią czy używanym sprzętem. Hiszpania jest idealnym miejscem do poznania tej tradycji, która promuje wytwarzanie produktów rzemieślniczych, ochronę gatunków i jest też prawdziwym spektaklem.

Orzeł przysiadający na rękawicy sokolnika
Dowiedz się więcej o…