Góry Rif ze śródziemnomorskiego parku interkontynentalnego

Śródziemnomorski Interkontynentalny Rezerwat Biosfery Andaluzja (Hiszpania) - Maroko

Andaluzja

Rezerwat ten, ogłoszony tym mianem przez UNESCO w październiku 2006 roku, obejmuje jedne z najwybitniejszych obszarów przyrodniczych we wschodniej części prowincji Kadyksu i zachodniej Malagi, w Andaluzji, w południowej Hiszpanii i jako pierwszy obejmuje morze. Ponadto na tym międzykontynentalnym terytorium znajdują się dwa ogłoszone wcześniej andaluzyjskie rezerwaty biosfery: Sierra de Grazalema i Sierra de las Nieves. Parki przyrody Estrecho i Alcornocales; obszary przyrodnicze Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, Desfiladero de los Gaitanes i plaże Los Lances oraz pomniki przyrody Duna de Bolonia, Pinsapo de las Escaleretas i Cañón de las Buitreras to pozostałe terytoria andaluzyjskie, które wchodzą w skład tego Rezerwatu.

Bogactwo naturalne, które posiadają oba brzegi Cieśniny Gibraltarskiej, pochodzi w dużej mierze ze szlaku migracyjnego, który istnieje między kontynentami europejskim i afrykańskim. Oprócz ponad 117 gatunków ptaków, wśród charakterystycznych okazów fauny tego rezerwatu wyróżniają się ssaki, takie jak dzik i wydra.

Cały obszar andaluzyjski charakteryzuje się również najlepszą reprezentacją roślinności lasów śródziemnomorskich. W szczególności, zarówno na północnym, jak i południowym brzegu cieśniny, wyróżnia się występowanie endemicznych formacji jodły hiszpańskiej, a także dębów ostrolistnych, dębów korkowych oraz dużej różnorodności zarośli i muraw.

Śródziemnomorski Interkontynentalny Rezerwat Biosfery Andaluzja (Hiszpania) - Maroko


Andaluzja

Malaga (Andaluzja):

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    Rezerwat w Andaluzji obejmuje 63 gmin rozmieszczonych w prowincjach Kadyksu i Malagi. Ogólny cel tej deklaracji UNESCO, oprócz ochrony bioróżnorodności obszaru, skupia się na zrównoważonym korzystaniu z zasobów przez miejscową ludność oraz na łączeniu dwóch terytoriów, które pomimo podziału geograficznego mają wspólne aspekty dziedzictwa naturalnego i kulturowego. W ten sposób przez stulecia oba brzegi służyły jako połączenie między Wschodem a Zachodem i przyczyniły się do powstania tzw. „kultury andalusí”.

  • Informacja środowiskowa

    Jest ona zdominowana przez pasma górskie, które tworzą otwarty łuk do Morza Śródziemnego, który z kolei podzielił system gór betyckich i Rif na dwie części.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Dane kontaktowe centrów dla zwiedzających i punktów informacyjnych chronionych przestrzeni przyrodniczych Andaluzji należących do tego rezerwatu można znaleźć w Okienku Zwiedzających Przestrzenie Przyrodnicze, kanale internetowym, na którym można zapoznać się ze szlakami, noclegami, terenami rekreacyjnymi, punktami widokowymi, a także pobrać broszury i mapy-przewodniki.