Obszar Chronionego Krajobrazu Tamadaba

Obszar Chronionego Krajobrazu Tamadaba

Gran Canaria

Lasy sosnowe i skały


Zespół niejednorodnych krajobrazów o wielkiej urodzie oraz doskonale zachowane skupiska sosen to niewątpliwie największe atuty tego chronionego obszaru.

Tamadaba to ogromny masyw, który łączy ekosystemy stromych klifów, takich jak klif z punktem widokowym Andén Verde, oraz grani i zboczy wąwozu Guayedra. Podziwiać tu można również ciekawe formacje skalne powstałe na skutek erozji. Jedną z nich jest słynna skała „Dedo de Dios” (palec Boga). Na uwagę zasługują doskonale zachowane lasy sosnowe o dużej wartości ekologicznej, takie jak Tamadaba i Tirma, w których gniazduje kilka endemicznych gatunków ptaków, takich jak zięba modra z Gran Canarii i dzięcioł pstry. Teren ten został nawet ogłoszony obszarem specjalnej ochrony ptaków. W niższych partiach rosną czystki, rośliny kaktusowate i przedstawiciele gatunku Euphorbia balsamifera. Dno wąwozów porastają gaje palmowe. Na terenie obszaru chronionego krajobrazu występuje również wyjątkowy jałowiec kanaryjski i kilka gatunków endemicznych, takich jak Anacyclus clavatus i Globularia salicina.

Obszar Chronionego Krajobrazu Tamadaba


Agaete, Gran Canaria  (Wyspy Kanaryjskie)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:7 538,6 ha E-mail:info@turismodecanarias.com Tel.:+34 928219229 Strona WWW:Obszar Chronionego Krajobrazu Tamadaba

Gran Canaria (Wyspy Kanaryjskie):

Artenara.

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W okolicy znajdują się miejscowości Argaete, Artenara i San Nicolás de Tolentino, które mogą się poszczycić bogatym dziedzictwem kulturowym i architektonicznym. Należy tu wymienić różne stanowiska archeologiczne, takie jak nekropolia kurhanowa Maipés, a także doskonałe przykłady kanaryjskiej architektury ludowej, które można podziwiać w wyżej wymienionych miejscowościach.

  • Informacja środowiskowa

    Ukształtowanie powierzchni obszaru chronionego krajobrazu definiuje szereg wąwozów, skarp i masywów o spektakularnej urodzie. Jeśli chodzi o szatę roślinną, wyróżniają się tu piękne lasy sosnowe Tirma i Tamadaba. Z kolei wśród gatunków fauny występuje kilka endemitów.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Wstęp jest wolny, a dotrzeć tu można z miejscowości San Nicolás de Tolentino, udając się drogą w kierunku miejscowości Artenara w głębi wyspy.