Panorama Artenary (Gran Canaria, Wyspy Kanaryjskie)

Artenara

Gran Canaria

Obszar chronionego krajobrazu Tamadaba obejmuje prawie całą gminę Artenara. To w tym miejscu, którego granice wyznaczają masywy Altavista i Tamada, znajduje się największa kotlina na wyspie: Caldera de Tejeda.

W miejscowości Artenara warto wyróżnić kaplicę Virgen de La Cuevita oraz okoliczne stanowiska archeologiczne o dużym znaczeniu. Jej mieszkańcy wciąż trudnią się wytwarzaniem wyrobów ceramicznych, dlatego też lokalne rzemiosło jest kolejną atrakcją turystyczną tego regionu.Artenara leży na obszarze chronionego krajobrazu Tamadaba, porośniętym lasami sosnowymi i pozwalającym na uprawianie sportów na łonie przyrody, takich jak piesze wędrówki.