Valle de Cabuerniga w Obszarze Chronionego Krajobrazu Saja Besaya

Obszar Chronionego Krajobrazu Saja-Besaya

Cantabria

Esencja gór Kantabrii


Obszar ten skupia w sobie większość cech charakterystycznych dla górskiego krajobrazu interioru Kantabrii.

Na jego terenie zobaczyć można duże połacie leśne i skupiska gatunków autochtonicznych o dużej wartości ekologicznej, które występują na przemian z zaroślami i łąkami. Pierwotny ekosystem uległ zmianie na skutek działalności człowieka – teren ten jest teraz zamieszkany, a z pierwotnego lasu utworzono pastwiska dla zwierząt gospodarskich. Niemniej jednak krajobraz został zachowany w bardzo dobrym stanie i jest dobrym przykładem symbiozy mieszkańców Kantabrii z otaczającym środowiskiem. Występują tu okazałe dąbrowy, lasy bukowe oraz wysoko położone pastwiska usiane ostrokrzewem. Na szczególną uwagę zasługują dąbrowy w Bárcena Mayor, lasy dębowo-bukowe w Villasuso de Cieza oraz skupiska leszczyn w Coo. Wśród fauny wyróżnić należy sępy płowe, głuszce, ścierwniki, sokoły wędrowne i orły przednie, a także sarny i dziki. Okolice rzeki Saja są siedliskiem wydr. Występują tu także wilki, a nawet niedźwiedzie brunatne.

Obszar Chronionego Krajobrazu Saja-Besaya


Cabuérniga, Kantabria  (Kantabria)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:24 500 ha E-mail:naturea@redcantabrarural.com Tel.:+34 608 065 846 (Centro de interpretación) Tel.:+34 942 049 438 Tel.:+34 942 943 170 Strona WWW:Obszar Chronionego Krajobrazu Saja-Besaya Rezerwacje przez telefon:+34 695594450

Kantabria (Kantabria):

Cabezón de la Sal.

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W miejscowościach położonych w pobliżu obszaru chronionego krajobrazu zobaczyć można przykłady dziedzictwa historycznego i artystycznego.

  • Informacja środowiskowa

    Obszar znajduje się w granicach Państwowego Rezerwatu Łowieckiego Saja i charakteryzuje się skupiskami autochtonicznych gatunków drzew oraz zboczami porośniętymi zaroślami i łąkami. Położony jest między środkowym i górnym biegiem rzek Saja i Besaya.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Najlepszy dojazd zapewniają drogi C-625 i N-611.