Monumento

Zamek w Monteagudo

Murcia

Zamek jest położony na szczycie wzgórza. Fortyfikacja jest zachowana w bardzo dobrym stanie. Pozostałości archeologiczne, które się zachowały, należą do okresu islamskiego. Po założeniu miasta Murcia (w 825 r.), oprócz roli fortyfikacji, zamek musiał także pełnić funkcję więzienia oraz magazynu zboża dla chłopów; posiadał duże zbiorniki wody dla garnizonu. Mury tworzą solidne ściany z glinobitki z zaprawą, a plan jest dopasowany do topografii terenu i podzielony na dwa tarasy umieszczone na różnych wysokościach. W części południowej jest kilka zbiorników wody, stodoły i inne pomieszczenia. Wraz z podbojem przez chrześcijan zamek nie utracił swego strategicznego charakteru; przynależał do Korony Kastylii. Po utworzeniu Królestwa Murcji stał się zamkiem granicznym, leżącym pomiędzy królestwami Aragonii i Kastylii i zachował ten status do XV wieku.

Zamek w Monteagudo


30003  Murcia, Murcja  (Region Murcji)