Museo

Muzeum Teatru w Caesaraugusta

Zaragoza

W 2002 roku rozpoczęto budowę muzeum, które analizuje historię i znaczenie jednego z najlepiej zachowanych zabytków w Saragossie.

Teatr Rzymski został odkryty w 1972 roku. Powstał w I wieku, a po różnych przekształceniach na przestrzeni wieków, w XVI wieku w sąsiedztwie teatru wybudowano Dom Gabriela Zaporty, który po reformie w 1868 roku uzyskał zachowany do dziś XIX-wieczny wygląd i w którym dziś mieści się to muzeum. Na parterze zwiedzający znajdą panoramiczne widoki, które ilustrują historyczną ewolucję terenu teatru oraz podsumowanie przeprowadzonych wykopalisk archeologicznych. W piwnicy można zobaczyć projekcję audiowizualną, modele, scenografie oraz trójwymiarowe odtworzenie teatru. Wizyta obejmuje dostęp do zabytku jako takiego aż do pulpitum czy drewnianej sceny. Wreszcie na pierwszym piętrze muzeum zbliża zwiedzającego, za pomocą środków audiowizualnych, do teatru rzymskiego, jego gatunków, jego autorów... Ponadto, aby poznać aspekty różnych kultur, które zajmowały teren teatru, odtworzono kilka środowisk domowych z etapów muzułmańskich, żydowskich i chrześcijańskich.  

Muzeum Teatru w Caesaraugusta


Calle San Jorge, 12

50003  Zaragoza, Saragossa  (Aragonia)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują