Wnętrze Kościoła Santa María del Naranco, Oviedo

Kościół Santa María del Naranco

Asturias

Z pałacu do świątyni.


Architektura tego budynku, który kiedyś był rezydencją króla Ramiro I i później został przekształcony w kościół, służyła jako odniesienie dla romańskich konstrukcji.

Ten zabytek architektury przedromańskiej, położony na zboczu góry Naranco, należy do grupy zabytków Oviedo i Królestwa Asturii i został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Monarcha Ramiro I nakazał jego budowę w 848 roku i używał go jako pałacu królewskiego, później został on przekształcony w kościół. Budynek został zbudowany na planie prostokąta i składa się z dwóch kondygnacji, z których każda posiada część środkową i dwie krótsze części boczne. Sklepienia kolebkowe znajdują się w całym budynku z wyjątkiem bocznych pomieszczeń na dolnej kondygnacji, które są pokryte drewnem. Na ołtarzu, który położony jest na zewnątrz kościoła, widnieje napis z datą 23 czerwca 848 roku. Warto zobaczyć tu również kryptę ze sklepieniem kolebkowym, podzieloną na pięć ramion z rozbudowanymi łukami, oraz salę ze sklepieniem, otwartą na zewnątrz dzięki łukowatym wykuszom.

Kościół Santa María del Naranco


Laderas del Monte Naranco a 3 Km. del centro de Oviedo).

33012  Oviedo, Asturia  (Księstwo Asturii)

Co robić

Najbliższe wizyty