Kościół San Miguel de Lillo. Oviedo. Asturia.

Kościół San Miguel de Lillo

Asturias

Kult świętego Michała Archanioła.


Ten budynek religijny, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa, służył jako kaplica monarchy Ramiro I.

Ten zabytek, który należy do zespołu zabytków w Oviedo i królestwa Asturii wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, został zbudowany na górze Naranco za panowania króla Ramiro I, aby czcić świętego Michała Archanioła. Obecnie zachowała się tylko jedna trzecia pierwotnego budynku. A dokładnie portyk, wejście na chór i początek trzech naw. Nadal można zobaczyć ornamentykę cokołów i kapiteli oraz niektóre ślady kratek okiennych.

Kościół San Miguel de Lillo


Laderas del Monte Naranco (a 3 Km. del centro de Oviedo)

33012  Oviedo, Asturia  (Księstwo Asturii)

E-mail:prerromanico@santamariadelnaranco.es Tel.:+34 985 295 685 (Parroquia) Tel.:+34 985 21 26 60 Tel.:+34 638 260 163 Strona WWW:https://www.turismoasturias.es/en/descubre/cultura/prerromanico/iglesia-de-san-miguel-de-lillo
Co robić

Najbliższe wizyty