Monumento

Kościół San Miguel (San Esteban de Gormaz)

Soria

Prawdopodobnie w tym kościele powstała pierwsza romańska galeria arkadowa. To przepiękne rozwiązanie rozpowszechniło się w romańskiej architekturze Segowii i Sorii.

Jest to kościół rustykalny, niewielkich rozmiarów, zbudowany z kamienia ciosanego o wzmocnionych narożach. Składa się z nawy, prezbiterium i półkolistej apsydy, sklepień kolebkowych i drewnianych dachów, z kwadratową wieżą o dwóch korpusach przylegającą do północnej ściany muru. Portal ma trzy półkoliste archiwolty ozdobione listwami, wsparte na czterech kolumnach o surowo rzeźbionych kapitelach. Najważniejszym elementem jest chroniąca go arkadowa galeria, zwłaszcza ze względu na jej wiek (kościół został konsekrowany w 1080 roku). Ma siedem półkolistych łuków − w tym środkowy, przy wejściu − wspartych na prostych kolumnach. Rzeźbione kapitele przedstawiają różne motywy: indyki, postacie muzułmańskie, miasto z krenelażem i szachownicę. Na kapitelach łuku triumfalnego wewnątrz widoczne są wizerunki koni i lwów.

Kościół San Miguel (San Esteban de Gormaz)


C/ San Miguel, s/n.

42330  San Esteban de Gormaz, Soria  (Kastylia i León)

E-mail:turismo@sanesteban.com Tel.:034 975350292 Strona WWW:http://www.sorianitelaimaginas.com/
Co robić

Najbliższe wizyty