Monumento

Kościół parafialny w Galera

Galera

Granada

Został on wybudowany w XVI wieku w grenadyjskim stylu mudejar. W 1569 roku, podczas wojny Guerra de las Alpujarras, uległ częściowemu zniszczeniu. Po wojnie został odbudowany, a prace ukończono w roku 1598. Między XVII a XVIII wiekiem wzniesiono tu barokową kaplicę. Ucierpiał na skutek ataków podczas wojny secesyjnej. Zniszczeniu uległy obecne tu ołtarze i obrazy, zaś te, które zachowały się po dziś dzień, należą do epoki współczesnej. Został uznany za narodowy zabytek historyczny w 1983 roku.

Kościół parafialny w Galera


Calle de la Iglesia, s/n.

18840  Galera, Grenada  (Andaluzja)