Monumento

Klasztor San Salvador (Nogal de las Huertas)

Nogal de las Huertas

Palencia

To, co prawdopodobnie było pierwszą romańską budowlą klasztorną w tym regionie kraju, obecnie zachowuje w ruinie znaczną część swojej pierwotnej konstrukcji. Jest w trakcie odbudowy.

Zniszczenie dotknęło głównie sklepienia i dachy, które prawie całkowicie zniknęły, a także część murów. Jednak majestatyczny wygląd, jaki musiał mieć w przeszłości, a także różne fazy budowy, są doskonale widoczne. Został zaprojektowany jako świątynia z nawą i prostokątną absydą (koniec XI w.), którą wiek później powiększono o dwie nawy boczne, wejścia i portyk z lekko ostro zakończonymi archiwoltami (być może o inspiracji cysterskiej). Nadal można podziwiać niektóre kapitele i archiwolty ozdobione różnymi rzeźbiarskimi płaskorzeźbami, wśród których wyróżniają się motywy szachownicy z układem szachu, które po latach powtórzone zostały w słynnym, pobliskim kościele jakubowym San Martín de Frómista.

Klasztor San Salvador (Nogal de las Huertas)


calle Molino, s/n

34128  Nogal de las Huertas, Palencia  (Kastylia i León)

Tel.:+34 979881036 Strona WWW:http://nogaldelashuertas.es/