Monumento

Kryształowe Groty (Grutas de Cristal) w Molinos

Molinos

Teruel

Bajkowy krajobraz podziemny w regionie Dolnej Aragonii


Park Kulturowy w Molinos odzwierciedla wspólne działanie natury i człowieka na przestrzeni wieków.

Ten odkryty w 1961 roku i ogłoszony pomnikiem przyrody kompleks jest systemem krasowym składającym się z szeregu pomieszczeń i podziemnych korytarzy, niezwykle charakterystycznych ze względu na ich nietuzinkowe kształty. Są one połączone z otoczeniem zewnętrznym poprzez jaskinie Graderas czy Kryształowe Groty oraz Jaskinie Baticambras. Jest to miejsce o dużym znaczeniu geologicznym, w którym można znaleźć ogromną różnorodność stalaktytów, stalagmitów, stalagnatów i draperii naciekowych, a także heliktytów. Ponadto należy podkreślić istnienie w tej strefie obfitej fauny kopalnej, której zwieńczenie stanowi niezwykle ważne odkrycie archeologiczne, a mianowicie szczęka „człowieka z Molinos” – najstarszego hominida z Aragonii – licząca ponad 25 000 lat. Nie należy również zapominać o lokalnej faunie, jako że jaskinię Baticambras zamieszkuje kilka gatunków nietoperzy.

Kryształowe Groty (Grutas de Cristal) w Molinos


Kryształowe Groty (Grutas de Cristal)

Acceso desde la Carretera Nacional N-211, con dirección a la localidad de Molinos.

44556  Molinos, Teruel  (Aragonia)

E-mail:info@grutasdecristal.com Tel.:+34 978849085 Strona WWW:www.grutasdecristal.com