Monumento

Église da Lastra

Baleira

Lugo

Église da Lastra


27133  Lastra, Baleira, Lugo  (Galice)