Monumento

Iglesia da Lastra

Baleira

Lugo

Iglesia da Lastra


27133  Lastra, Baleira, Lugo  (Galicia)