Gniazda i elektryczność

Gniazda i elektryczność. Jakie wtyczki są kompatybilne w Hiszpanii?

none

Wszystkie gniazda spełniają przepisy europejskie i pasują do okrągłych bolców. W każdym razie w większości hoteli są dostępne adaptery do specjalnych wtyczek.Napięcie w Hiszpanii wynosi 220 V i 50 Hz AC. Należy zawsze upewnić się, czy urządzenia elektryczne, których chce się użyć, wymagają takiego napięcia.