Rezerwat Biosfery Urdaibai

Rezerwat Biosfery Urdaibai

Bizkaia

Biskajskie wybrzeże riasowe


W prowincji Vizcaya, pomiędzy przylądkami Matxitxaco i Ogoño, rozciąga się 12 kilometrów piaszczystych ławic, które − wraz z wieloma innymi ekosystemami − zostały wpisane na listę rezerwatów biosfery UNESCO (1984). W odległości kilku metrów od roślinności wodnej rosną dąbrowy, dając wyobrażenie o bogactwie przyrodniczym tego wybrzeża riasowego. Jedną z jego głównych atrakcji jest różnorodność zamieszkujących je gatunków ptactwa. Możesz je poznać za pośrednictwem centrum interpretacji Urdaibai Bird Center.

Riasowe wybrzeże Urdaibai jest jednym z najbogatszych krajobrazów przyrodniczych na terenie Kraju Basków. Niewysokie góry o stromych zboczach ustępują dolinie, która opada do Morza Kantabryjskiego, tworząc szerokie estuarium. Żyzna równina zamienia się w mokradła, tworząc jednocześnie klify i plaże. Tym sposobem współistnieje wiele biotypów i ekosystemów, spośród których na szczególną uwagę zasługuje obszar podmokły, objęty zakresem porozumienia RAMSAR i będący Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków. Zróżnicowanie terenu uwidacznia zbiorowiska lasów dębu ostrolistnego, zarośli, dzikich łąk, terenów skalistych i roślinności wodnej. Na terenach, na których interweniował człowiek, można zobaczyć plantacje leśne, łąki i uprawy, będące również siedliskiem innych gatunków fauny i flory. Spośród ponad 600 gatunków wyróżniają się lasy dębów kantabryjskich. Jeśli chodzi o faunę, największą populację stanowią ptaki, gdyż te podmokłe tereny stanowią punkt na szlaku migracyjnym licznych ptaków wędrownych. Częścią tego ornitologicznego bogactwa są zarówno ptaki osiadłe, jak i gniazdujące. W tym rezerwacie biosfery skatalogowano ponad 300 kręgowców, ale na uwagę zasługuje rzadko występująca w Kraju Basków norka europejska.

Rezerwat Biosfery Urdaibai


Bizkaia  (Kraj Basków)

Rodzaj obszaru:Rezerwat biosfery Powierzchnia:23 000 ha E-mail:birdcenter@birdcenter.org E-mail:urdaibai@birdcenter.org Tel.:+34 699 839 202 Tel.:+34 946 251 157 Strona WWW:Rezerwat Biosfery Urdaibai Strona WWW:Rezerwat Biosfery Urdaibai

Bizkaia (Kraj Basków):

Bermeo. Gernika-Lumo.

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    Światowy Rezerwat Biosfery obejmuje − w całości lub w części − teren 22 gmin. Krajobraz usłany jest ośrodkami miejskimi o dużym znaczeniu historycznym, a także tradycyjnymi wioskami i osadami.

  • Informacja środowiskowa

    W Urdaibai współistnieją rozmaite i ciekawe systemy ekologiczne, takie jak ujście rzeki, kras oraz linia brzegowa składająca się z plaż i klifów. Występujące tu dąbrowy kantabryjskie posiadają ogromną wartość przyrodniczą. Ta różnorodność biotypów tworzy idealny ekosystem dla licznych gatunków ptactwa, gadów, ryb, mięczaków itp. Tym samym obszar bagienny został uznany za Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków i ujęty w Porozumieniu RAMSAR.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Patronat Rezerwatu Biosfery. Z Bilbao drogą krajową N-634 do skrzyżowania z drogą BI-635, która przecina Rezerwat z południa na północ, między Amorebieta-Etxano i Bermeo. Droga BI-631 łączy na zachodzie miejscowość Mungia z Bermeo. Przez tę okolicę przebiegają również inne lokalne drogi.Urdaibai Bird Center. Oddalone o około 4,5 kilometra od Gerniki-Lumo. Stamtąd jedź drogą w kierunku Lekeitio aż do ronda Kortezubi, skręć w lewo i przejedź kolejne 700 metrów, aby dotrzeć do centrum.

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują