Rezerwat Przyrody Bosque de Munillelos

Rezerwat Biosfery Muniellos

Księstwo Asturii

W samym sercu Asturii


We wschodniej części Asturii znajduje się Rezerwat Biosfery Muniellos, którego terytorium zostało niedawno rozszerzone do górnego biegu rzek Narceo, Degaña i Ibias. W tym górzystym obszarze znajduje się największy na Półwyspie Iberyjskim las dębowy, który jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie.

Rzeka Narcea i jej dopływy, na przykład Muniellos i Tablizas, są niczym szkielet tego rozległego terytorium o powierzchni ponad 500 km2, które oprócz Rezerwatu Przyrody Muniellos, obejmuje dorzecza rzek Narcea, Degaña i Ibias. Na obszar ten, w którym asturyjska przyroda została zachowana w prawie dziewiczym stanie, składają się góry, doliny i liczne strumienie. Centralną częścią rezerwatu są góry Muniellos, La Viliella i Valdebois porośnięte największym na Półwyspie Iberyjskim lasem dębowym (z dębem bezszypułkowym), który jest jednocześnie jednym z najważniejszych w Europie. Oprócz dębu na gęsto porośniętych zboczach występują inne gatunki typowe dla lasów wilgotnych, takie jak brzoza, ostrokrzew, cis i buk. Z kolei nad brzegami górnej Narcei i jej dopływów dominują jesiony i topole. Jeden z najciekawszych szlaków w rezerwacie prowadzi do jezior polodowcowych w okolicach Pico de la Candanosa, których początki sięgają tysięcy lat. Rozległe lasy i zarośla w rezerwacie zapewniają schronienie niedźwiedziom brunatnym, wilkom, lisom, dzikom, sarnom i wielu innym gatunkom kantabryjskiej fauny. Ustanowienie tu rezerwatu biosfery umożliwia zrównoważony rozwój miejscowości znajdujących się na objętym ochroną terenie bez uszczerbku dla jego dziedzictwa przyrodniczego.

Rezerwat Biosfery Muniellos


Księstwo Asturii

Rodzaj obszaru:Rezerwat biosfery Powierzchnia:50 000 ha E-mail:turismo@ayto-cnarcea.es Tel.:+34 985811498 (Oficina de Turismo - "Palacio de Omaña") Strona WWW:Rezerwat Biosfery Muniellos Strona WWW:Rezerwat Biosfery Muniellos

Asturia (Księstwo Asturii):

  • Cangas del Narcea
Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    Ta osobliwa przestrzeń przyrodnicza obejmuje gminy Ibias, Degaña i Cangas de Narcea, w której znajduje się klasztor Corias.

  • Informacja środowiskowa

    Rezerwat Muniellos wyróżnia się rozległymi lasami, w których występują gatunki liściaste, takie jak brzoza, buk, ostrokrzew, cis i przede wszystkim, dąb. Jeśli chodzi o faunę rezerwatu, wyróżnić można takie gatunki jak kantabryjski niedźwiedź brunatny, wilk i głuszec.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Aby moc wejść na teren rezerwatu, należy uzyskać uprzednio zgodę Resortu Środowiska Księstwa Asturii, które wydaje maksymalnie 20 zezwoleń na dzień. Centrum dla zwiedzających rezerwat znajduje się w Las Tablizas, w gminie Cangas del Narcea. Centrum to oferuje wystawę poświęconą środowisku naturalnemu rezerwatu oraz wszelkiego rodzaju informacje o szlakach, które można tu pokonać.

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują