Marismas del Odiel w Huelvie

Rezerwat Biosfery Marismas de Odiel

Huelva

Między rzekami Tinto i Odiel


Mokradła tworzące ten rezerwat znajdują się pomiędzy ujściami rzek Tinto i Odiel, w andaluzyjskiej prowincji Huelva.

Ze względu na piękne krajobrazy i dużą różnorodność biologiczną, zwłaszcza różnorodność gatunkową ptaków, obszar ten został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO (w 1983 roku). Jest to jednocześnie obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) i należy do obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym zgodnie z Konwencją Ramsarską. Na tym bagnistym terenie o powierzchni ponad 7000 ha znajdują się rezerwaty przyrody Marismas de El Burro i Isla de Enmedio. Są to jedne z najlepiej zachowanych obszarów, w których zauważyć można rolę pływów w odwadnianiu i tworzeniu różnych biotypów, takich jak pasma wydmowe oraz torfowiska wysokie i przejściowe. Ich znaczenie geomorfologiczne i edukacyjne potęguje dodatkowo obecna tu bioróżnorodność. Flora (którą tworzą, między innymi, trzciny, lasecznice trzcinowate i sitowie) zmienia się co kilka metrów, a dzięki temu zróżnicowaniu stanowi idealne siedlisko dla ponad 200 różnych gatunków. Liczna obecność rzadkich gatunków (np. warzęchy zwyczajnej i rybołowa) na tutejszych terenach wynika z tego, że rezerwat Marismas del Odiel znajduje się na szlaku migracyjnym wielu ptaków. Tutaj znajdują najlepsze warunki do zakładania gniazd i odbywania lęgów. Oprócz ptaków zobaczyć tu można też kameleony i rysie.

Rezerwat Biosfery Marismas de Odiel


Huelva  (Andaluzja)

Rodzaj obszaru:Rezerwat biosfery Powierzchnia:12 112,75 ha E-mail:cvanastasiosenra@reservatuvisita.es Tel.:+ 34 959 524 335 Tel.:+34 959 524 334 Strona WWW:Rezerwat Biosfery Marismas de Odiel

Huelva (Andaluzja):

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W niedalekiej odległości znajdują się miejscowości Huelva, Moguer, Palos de la Frontera i Punta Umbria a także klasztor Rábida. Plaże wybrzeża Costa de la Luz w Huelvie to również idealne miejsce na zakończenie podróży po tym regionie.

  • Informacja środowiskowa

    Jest to przybrzeżny teren wodno-błotny, na którym znaleźć można liczne biotypy, takie jak torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, bagna śródlądowe i łachy piasku. Każdy z tych obszarów cechuje specyficzna flora, a razem stanowią idealne siedlisko dla ponad 200 gatunków ptaków. Jest to niezwykłe nie tylko ze względu na ogromną różnorodność obecnych gatunków, ale także z powodu dużej liczby poszczególnych osobników, które gromadzą się tu przez cały rok. Jedną z najbardziej wyróżniających się kolonii są flamingi.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Informacje o zwiedzaniu: Do tego chronionego obszaru przyrodniczego można dotrzeć z miejscowości Aljaraque, Gibraleón, Huelva i Punta Umbria. Więcej informacji można znaleźć w Centrum dla Zwiedzających Anastasio Sierra, które znajduje się przy drodze Dique Juan Carlos I, na 3. kilometrze.