Rezerwat Biosfery «La Mancha Húmeda» Lagunas de Ruidera

Rezerwat Biosfery La Mancha Húmeda

Kastylia-La Mancha

W samym sercu Kastylii-La Manchy


Od 1980 roku Park Narodowy Tablas de Daimiel i Obszar Chronionego Krajobrazu Lagunas de Ruidera wraz z położonym między nimi terenem tworzą Światowy Rezerwat Biosfery. W 2014 roku UNESCO włączyło do obszaru objętego ochroną dodatkowe tereny, w wyniku czego powierzchnia rezerwatu La Mancha Húmeda przekracza obecnie 400 000 hektarów.

Ten Światowy Rezerwat Biosfery znajduje się w samym sercu Kastylii-La Manchy i opiera się na dwóch głównych obszarach chronionych: Tablas de Daimiel i Lagunas de Ruidera. Oba tereny są jednocześnie obszarami specjalnej ochrony ptaków (OSO) i należą do obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym zgodnie z Konwencją Ramsarską. Tablas de Daimiel tworzą podmokłe tereny pomiędzy biegami rzek Guadiana i Cigüela, które stanowią doskonałe siedlisko dla nieprzebranej ilości ptactwa wodnego. Na szczególną uwagę zasługują niektóre wyspy (na przykład Pan, Algeciras i Amos) otoczone roślinnością wodną i charakterystyczną dla jezior, ​​taką jak lasecznica trzcinowata, trzcina i sitowie. Jedynymi drzewami są tu tamaryszki. Do wielu gatunków fauny żyjącej w tym środowisku należą perkozy, kaczki krzyżówki, czaple i pustułki, a także łasice, wydry i liczne płazy. Lagunas de Ruidera znajduje się z kolei w dolinie górnego biegu rzeki Guadiana. Ten zespół naturalnych akwenów cechuje godna uwagi roślinność i duża ilość ptactwa, zwłaszcza kaczek. Zbiorniki wodne połączone są ze sobą wodospadami i podziemnym strumieniami, tworząc krajobraz o wyjątkowym pięknie naturalnym. W ich otoczeniu rosną dęby ostrolistne i jałowce hiszpańskie, a wraz ze wzrostem wilgotności pojawiają się też wiązy i topole białe. Jeziora są otoczone lasecznicami trzcinowatymi, trzcinami pospolitymi, sitowiem i turzycami. Kaczki, łyski i cyraneczki to główne gatunki ptaków na terenach podmokłych, podczas gdy obszar lasów śródziemnomorskich zamieszkują króliki, turkawki, kuropatwy i lisy. Najliczniej występującymi rybami są brzany.

Rezerwat Biosfery La Mancha Húmeda


Kastylia-La Mancha

Rodzaj obszaru:Rezerwat biosfery Powierzchnia:431 178,54 ha E-mail:dgmen@jccm.es Tel.:+34 955 003 836 Strona WWW:Rezerwat Biosfery La Mancha Húmeda

Ciudad Real (Kastylia-La Mancha):

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    Na tych obszarach przyrodniczych Kastylii-La Manchy występują również urocze miejscowości z tradycyjnymi zabudowaniami. Warto odwiedzić, między innymi, Almagro, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes, Ossa de Montiel i Alcázar de San Juan.

  • Informacja środowiskowa

    La Mancha Húmeda jest głównym obszarem wodno-błotnym na Półwyspie Iberyjskim i siedliskiem różnych ptaków wędrownych i osiadłych.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Park Narodowy Tablas de Daimiel. Do gminy Daimiel można dojechać z Ciudad Real drogą N-420, a z Manzanares drogą N-430. 11 km od Daimiel znajduje się Centrum Informacyjne Las Tablas de Daimiel, do którego prowadzi asfaltowa droga. Jak dostać się do Lagunas de Ruidera. Z Ciudad Real należy udać się do Manzanares drogą N-IV, a stamtąd kontynuować podróż drogą N-430, mijając miejscowości Membrilla, La Solana, Alambra i Ruidera. Z Albacete drogą N-430, mijając miejscowości Barrax, Munera, Sotuélamos, Ossa de Montiel i Ruidera