Sierra Cameros na obszarze chronionego krajobrazu Sierra Cebollera

Obszar chronionego krajobrazu Sierra de Cebollera

La Rioja

Przyroda w czystej postaci


To jeden z najlepiej chronionych regionów z uwagi na faunę, a zwłaszcza wspaniałe lasy.

Obszar chroniony stanowi centralną część Północnych Gór Iberyjskich i leży w regionie Cameros, graniczącym z prowincją Soria. Teren pod ochroną obejmuje kilka z najlepszych przykładów lasów Gór Iberyjskich. Wśród nich na uwagę zasługują populacje dzikiej sosny, buka i dębu pirenejskiego oraz skupiska nieco rzadszych drzew, takich jak brzoza, dąb bezszypułkowy, dąb ostrolistny i sosna czarna. Występuje tu także lipa, klon, jarząb, jarząb mączny, wiąz górski, cis, osika i jesion. Wśród ssaków należy wymienić takie gatunki, jak lis, dzik, jeleń, wiewiórka i żbik europejski w lasach, a w rzekach wydra i wychuchol pirenejski. Występują tu liczne gatunki leśnych ptaków drapieżnych, takie jak jastrząb, krogulec, trzmielojad, orzełek włochaty, myszołów zwyczajny i gadożer. Można również zaobserwować ptaki nocne, takie jak uszatka zwyczajna i puszczyk. To pasmo górskie jest uważane za obszar na szlaku migracyjnym ptaków wędrownych o znaczeniu międzynarodowym.

Obszar chronionego krajobrazu Sierra de Cebollera


Villoslada de Cameros, La Rioja  (La Rioja)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:23 640 ha E-mail:info@sierradecebollera.com Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu Sierra de Cebollera Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu Sierra de Cebollera

La Rioja (La Rioja):

Villoslada de Cameros.

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja środowiskowa

    Znakomicie zachowane bogactwo fauny i flory oraz pozostałości polodowcowej rzeźby Gór Iberyjskich są wizytówką tego chronionego obszaru.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Zwiedzanie należy rozpocząć od wizyty w miejscowości Villoslada de Cameros, w której znajduje się Centrum Interpretacji Obszaru Chronionego Krajobrazu.