Kolejka linowa na górę Montserrat

Obszar chronionego krajobrazu La Montaña de Montserrat

Barcelona

Góra i Sanktuarium


Na obszarze chronionego krajobrazu La Montaña de Montserrat walorów przyrodniczych i środowiskowych nie można oddzielić od tych przyznanych mu jako emblematycznej enklawie kultury katalońskiej.

Góra Montserrat wyróżnia się na horyzoncie na długo przed dotarciem do jej podnóża. Jest to ogromna bryła skalna zwieńczona igłami i grzbietami skał. Sama w sobie stanowi osobliwość krajobrazową, a w okolicy nie ma żadnego innego elementu orograficznego, który odciągałby od niej wzrok. Z punktu widzenia krajobrazu jest ona bardzo piękna, geologicznie wyjątkowa i ma niezwykle bogatą faunę. Dodatkowo znajduje się na niej klasztor, który bez wątpienia jest jednym z najbardziej znanych, jeśli nie najważniejszym, w całej Katalonii. W nim spotykają się jak w niewielu miejscach historia, sztuka i kultura.

Obszar chronionego krajobrazu La Montaña de Montserrat


Monasterio de Montserrat (Barcelona)

08199  Monistrol de Montserrat, Barcelona  (Katalonia)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:3 630 ha E-mail:informacio@larsa-montserrat.com Tel.:+34 938 284 007 Tel.:+34 938 777 777 Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu La Montaña de Montserrat Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu La Montaña de Montserrat

Barcelona (Katalonia):

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W sąsiedztwie obszaru chronionego znajdują się liczne miejscowości z atrakcjami o znaczeniu artystycznym i kulturowym. Jednak najwybitniejszym elementem jest bez wątpienia Klasztor Santa María, majestatyczna budowla, w której znajdują się elementy architektoniczne pochodzące z okresu od XI do XIX wieku, poprzez jego kolejne odbudowy i przebudowy. Ponadto Klasztor i znajdująca się w nim figura „la Moreneta” są prawdziwym symbolem Katalonii.

  • Informacja środowiskowa

    Znajduje się w niewielkiej odległości od Barcelony, w pobliżu zbiegu rzek Llobregat i Noya. Góra Montserrat jest ustrukturyzowana jako wyraźnie zróżnicowana, zindywidualizowana i jednorodna jednostka geograficzna. Jej elementy geologiczne nadają jej osobliwości, gdyż jest to masyw skalny o bardzo poszarpanej rzeźbie, w której działanie erozji wytworzyło liczne formy igieł, urwisk i grzbietów. Roślinność jest uboga, ale dolne partie obficie porasta sosna alepska. Na jej faunę składają się głównie żbiki europejskie i dziki w zagajnikach dębowych oraz ptaki drapieżne, takie jak krogulce, orły południowe czy sokoły wędrowne, które występują na mniej dostępnych terenach.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Zwiedzanie jest organizowane przez władze obszaru chronionego. Biuro Informacji Turystycznej Montserrat Plaça de la Creu, bez numeru, w Monestir de Montserrat. Adres obszaru chronionego: Plaça de l'Abat Olib, w Monestir de Monserrat.