Obszar chronionego krajobrazu Jandía na Fuerteventurze

Obszar chronionego krajobrazu Jandia

Fuerteventura

Pomiędzy plażą a górami


Obszar zajmuje większą część półwyspu Jandía, tworząc część niezależną od pozostałej części orografii wyspy. Razem Jandía tworzy krajobraz prawie dziewiczy, pełen elementów naturalnych o dużej wartości, do tego stopnia, że stanowi jeden z najcenniejszych i najbardziej osobliwych przykładów przyrody Wysp Kanaryjskich.

Obszar chronionego krajobrazu Jandía znajduje się w gminie Pájara na wyspie Fuerteventura. Jest terenem pełnym kontrastów. Krajobraz wydmowy przesmyku Istmo de la Pared jest niemal przykryty przez piaski, choć można dostrzec wyłaniające się z nich grzbiety. Piaski kończą się w dolinie Pecenescal i krajobraz nabiera tam zupełnie innego wyglądu. Na północnym zboczu wyróżnia się Pico de la Zarza, najwyższy punkt nad poziomem morza (807 m.). Południowe zbocze tego pasma górskiego jest znacznie łagodniejsze i szersze ze skałami, graniami i dolinami. Na tym obszarze znajduje się większość najbardziej reprezentatywnych roślin Fuerteventury. W miarę wznoszenia się od wybrzeża, pojawiają się wilczomlecze Euphorbia atropurpurea, a na szczytach wyróżniają się gąszcze zarośli. Na klifach znajdują się gatunki roślin, które wyróżniają się swoją wyjątkowością. Jeśli chodzi o faunę, to na pierwszy plan wysuwają się ptaki: pustułki, saxicole, hubary saharyjskie, myszołowy, ścierwniki itp. Reprezentatywne dla parku są również jaszczurki, scynki i tarentole. Faunę uzupełnia szeroka gama bezkręgowców, zwłaszcza owadów.

Obszar chronionego krajobrazu Jandia


Pájara, Fuerteventura  (Wyspy Kanaryjskie)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:14 318 ha E-mail:info@visitfuerteventura.es Tel.:+34 928 852 016 Tel.:+34 928 530 844 Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu Jandia

Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie):

Pájara.

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W gminie Pájara można znaleźć ślady kultury rdzennych mieszkańców tych ziem: kamienne domy postawione bez użycia zaprawy i jaskinie, służące jako domy, oraz konstrukcje hodowlane typowe dla dawnych mieszkańców wyspy.

  • Informacja środowiskowa

    Jego fauna i flora obfituje w gatunki endemiczne, zagrożone i chronione. Jest to również wyłączne siedlisko kilku gatunków ptaków.