Plac Almudín de Onda (Castellón, Wspólnota Walencka)

Onda

Castellón-Castelló

Na przedgórzu Sierra Espadán znajduje się Onda, historyczne miasto śródlądowej części Castellón, które ma ważne dziedzictwo historyczne i długą tradycję w produkcji ceramiki.

Zamieszkiwane od czasów iberyjskich (VI-I wiek p.n.e.), miasto Onda osiągnęło swój szczyt w średniowieczu. Układ starego miasta, które zostało uznane za kompleks historyczno-artystyczny i wpisane na listę dóbr kultury, pozostał wierny tym czasom dominacji arabskiej (X-XIII w.).

Wokół zamku z 300 wieżami rozciąga się historyczne centrum, gdzie można zobaczyć plac z podcieniami Almudín i bramę Sant Pere. Warto również wspomnieć o kościele La Sangre, zbudowanym przez templariuszy w XIII wieku, a także o licznych kaplicach, które można znaleźć na każdej z jego ulic.Nie należy również zapominać o dwóch muzeach: Muzeum Nauk Przyrodniczych El Carmen i Muzeum Ceramiki Walenckiej, które odzwierciedla długą tradycję miasta w produkcji ceramiki.