Pomnik José Zorrilli przed kolegiatą San Pedro w Lerma (Burgos, Kastylia i León)

Lerma

Burgos

Na wzgórzu, które wznosi się nad doliną rzeki Arlanza, znajduje się Lerma. Ta miejscowość z okresu przedrzymskiego doznała rozkwitu w latach 1598-1618, za czasów panowania księcia Lermy - wasala króla Filipa III.

Wytworny charakter starego miasta daje się wyraźnie odczuć w majestatycznym Pałacu Książęcym, obecnie przekształconym w luksusową kwaterę turystyczną - Parador de Turismo. Został on wzniesiony w latach 1601-1617 przez Francisca de Mora na ruinach dawnego zamku. O oszczędnych i eleganckich liniach, jest on otoczony czterema kanciastymi wieżami. Przed Pałacem rozciąga się przestronny, pierwotnie otoczony w całości arkadami Plac Książęcy (Plaza Ducal).Najbardziej wyróżniającą się budowlą sakralną jest kolegiata San Pedro z początków XVII wieku, która komunikuje się z Pałacem Książęcym poprzez łukowy pasaż i oferuje przepiękne widoki na rzekę Arlanza. Pomimo skromnego wyglądu, mieści w swoim wnętrzu cenną rzeźbę autorstwa Juana de Arfe, przedstawiającą figurę modlitewną wuja księcia - arcybiskupa Cristóbala de Rojas y Sandovala. Zachowane tu organy z 1616 r. są jednymi z najstarszych z całej Hiszpanii.Na uwagę zasługuje również pustelnia La Piedad, klasztory San Blas, Madre de Dios i Ascensión de Nuestra Señora - wszystkie trzy z XVII wieku -, a także Arco de la Cárcel - brama dawnych murów średniowiecznych, która została zreformowana przez księcia Lermy i przekształcona w więzienie.

Galeria

Na zdjęciach