Twierdza Torres de Oeste w miejscowości Catoira na terenie Pontevedry (Galicja)

Catoira

Pontevedra

Miasteczko to było przez wieki jedną z najbardziej niepokonanych twierdz obronnych w Galicji.

Catoira położona jest w odległości 37 kilometrów od Santiago de Compostela, w miejscu, gdzie spotykają się ujścia rzeki Ulla i Ría de Arousa. Dzięki tej uprzywilejowanej lokalizacji panują tu niemal przez cały rok łagodne temperatury. Jedną z głównych lokalnych atrakcji jest otaczające ją środowisko przyrodnicze. Charakteryzuje ją krajobraz utworzony przez gęste lasy, mokradła i plaże rzeczne, z powszechnie występującymi tu wiatrakami, jako że Catoira jest jedyną gminą w Galicji, na terenie której znajdują się egzemplarze odpowiadające wszystkim trzem typom tradycyjnych młynów.

Niemniej emblematycznym symbolem tego miasteczka był od zawsze Torres del Oeste – kompleks warowny utworzony w IX wieku, który został włączony w ramy systemu obronnego Santiago de Compostela i który przez wieki odpierał ataki armii Normanów i piratów saraceńskich. Ta część historii Catoiry upamiętniana jest w każdą pierwszą niedzielę sierpnia obchodami Pielgrzymki Wikingów – unikalnego święta uznanego za międzynarodową atrakcję turystyczną, podczas którego odtwarzane są sceny ataków Wikingów. Pierwotnie twierdza składała się z siedmiu wież, choć dziś ostały się zaledwie pozostałości po dwóch z nich. Pomiędzy nimi znajduje się pustelnia poświęcona apostołowi Santiago, którego ciało – jak głosi legenda – przeszło przez to miejsce w drodze do Santiago de Compostela.

Kalendarz

Wystawy, festiwale, wydarzenia sportowe…


Zapraszamy do zapoznania się z programem najciekawszych imprez odbywających się w miejscu docelowym.