Fiesta

Wyniesienie i zwrócenie do pustelni figury Nuestra Señora de la Concepción Virgen de los Pegotes

Festivity of National Tourist Interest

Nava del Rey

Valladolid

Co roku, dnia 30 listopada, miejscowość Nava del Rey w Valladolid świętuje uroczyste wyniesienie posągu Matki Boskiej z pustelni Pico Zarcero i jego późniejsze zwrócenie dnia 8 grudnia.

Pierwsze wzmianki o Matce Boskiej Niepokalanego Poczęcia (Nuestra Señora de la Concepción) pochodzą z XVI wieku, kiedy to powstała pustelnia o tej samej nazwie. W 1745 r. uzgodniono, że ta tradycja świętowania uroczystego wyniesienia i zwrócenia wizerunku Matki Boskiej będzie trwała po wieczne czasy. Chwilę przed rozpoczęciem po raz pierwszy tej uroczystości nagła burza zmusiła do sztucznego oświetlenia trasy ogniskami i pochodniami (z hiszp. pegotes) – stąd nazwa Virgen de los Pegotes – i od tego czasu zwyczaj ten utrzymuje się po dziś dzień.

Matka Boża sprowadzana jest w środku nocy w powozie konnym prowadzonym przez mulników, których lokalni mieszkańcy częstują ponczem i starym winem, aby pomóc im przezwyciężyć zimno, a w tle słychać okrzyki sług. Na uroczystość wniesienia posągu Matki Bożej dnia 8 grudnia jest ona przystrajana płaszczami i klejnotami, mieszkańcy gromadzą się wokół ognisk, a po dotarciu do pustelni posąg umieszczany jest na głównym ołtarzu.Imprezę kończy degustacja typowych produktów oraz pieczonych kasztanów.

Wyniesienie i zwrócenie do pustelni figury Nuestra Señora de la Concepción Virgen de los Pegotes


Nava del Rey, Valladolid  (Kastylia i León)