Procesja podczas Wielkiego Tygodnia, Alicante

Wielki Tydzień w Alicante

Festivity of National Tourist Interest
Alicante-Alacant

Obchody Wielkiego Tygodnia w Alicante wyróżnia morski charakter i platforma procesyjna z Wieczerzą Pańską, będąca jedną z największych w Hiszpanii.

Wielki Tydzień w Alicante rozpoczyna się w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową, kiedy to do portu w asyście policji portowej przybija łódź z wizerunkiem Cristo del Mar. Od tego momentu do Niedzieli Wielkanocnej ulicami miasta przechodzi w rytm orkiestry łącznie 28 procesji. Jedną z najpopularniejszych jest ta odbywająca się w Niedzielę Palmową, której uczestnicy niosą tradycyjne białe palmy wykonane techniką filigranu. Na uwagę zasługują także procesje, takie jak El Morenet, poświęcona „patronowi ludzi morza”, procesja Świętego Krzyża, która zazwyczaj przyciąga największe tłumy, czy też procesja Wieczerzy Pańskiej, której monumentalną platformę ze względu na jej ciężar musi nieść około 200 osób.Ponadto w miesiącu poprzedzającym obchody Wielkiego Tygodnia w Alicante organizowane są imprezy kulinarne w postaci Szlaku Tapas Bractw Religijnych i Dni Gastronomicznych Wielkiego Postu, które umożliwiają skosztowanie w różnych barach i restauracjach miasta typowych potraw związanych z tym tradycyjnym świętem.

Wielki Tydzień w Alicante


Alicante-Alacant  (Wspólnota Walencka)