Monumento

Kompleks pałacowy Condes de Cabra, Park Fuente del Río i mury

Córdoba

W rzeczywistości są to trzy różne elementy, które wspólnie oferują pełny i przyjemny widok na stare, górzyste miasteczko Cabra.

Zamek hrabiów Cabry (lub książąt Sessy) jest twierdzą pochodzenia mauretańskiego, przebudowaną z XIV wieku. W dobrym stanie zachowała się część pierwotnej konstrukcji (mur z krenelażem, plac apelowy, wieże narożne), nad którą góruje solidny, 20-metrowy donżon. Fuente del Río to obszar przyrodniczy, zorganizowany i zaprojektowany ludzką ręką w formie ogrodów i miejsc piknikowych wokół źródła rzeki. Źródło rzeki Cabra jest pochodzenia krasowego i znajduje się w pobliżu pierwszych przypór w paśmie górskim o tej samej nazwie. Z dawnych murów miejskich pozostały całe lub częściowe lica muru i cylindryczne wieże.  

Kompleks pałacowy Condes de Cabra, Park Fuente del Río i mury


Periferia Este de la localidad

14940  Cabra, Kordoba  (Andaluzja)

Tel.:+34 957523493 Strona WWW:http://turismo.cabra.eu/
Co robić

Najbliższe wizyty