Monumento

Zamek El Moral

Córdoba

Jest położony w centrum miasta. Wywodzi się ze średniowiecznej twierdzy. Został zbudowany na planie kwadratu z narożnymi wieżami, z których zachowała się Torre de las Damas. W późniejszym okresie dodano donżon na planie kwadratu i wieżę Torre del Moral, które połączono przejściem. Na terenie zespołu zachowała się ostrołukowa brama zewnętrzna ze skierowanym do wewnątrz nadprożem, łącząca alkazar z miastem. Więziono tu króla z dynastii Nasrydów Boabdila el Chico. Po rozpadzie Królestwa Grenady został rezydencją pałacową władców Luceny. Obecnie jest siedzibą Miejskiego Urzędu Informacji i Rozwoju Turystyki. Ma kilka sal wystawowych.

Zamek El Moral


Plaza de España s/n

14900  Lucena, Kordoba  (Andaluzja)

Co robić

Najbliższe wizyty