Monumento

Pałac hrabiów Santa Ana

Córdoba

Wspaniały klejnot cywilnego baroku w Kordobie, niedawno odrestaurowany i przekształcony w muzeum oraz Centrum Interpretacji miasta Lucena.

Jest to pałac lub posiadłość, która należała do znamienitych rodów miasta. Na szczególną uwagę zasługuje kilka elementów. Przede wszystkim fasada z barokowymi kolumnami z żyłkowanego marmuru z Cabra z belkowaniem, które zdobią otwory (drzwiowe i okienne) na dwóch piętrach. We wnętrzu rozplanowanym wokół dwóch arkadowych dziedzińców na uwagę zasługują barokowe schody jednego z nich, ozdobione XVIII-wiecznymi kafelkami sewilskimi, oraz pokrywająca je kopuła w stylu rokoko, zdobiona sztukaterią z motywami architektonicznymi i szlacheckimi herbami. W wyniku prac konserwatorskich, które zakończyły się w marcu 2011 r. otwarciem Centrum Interpretacji miasta Lucena, odkryto rzymską rzeźbę boga Kupidyna oraz kilka neoklasycznych malowideł ściennych.  

Pałac hrabiów Santa Ana


Calle San Pedro, 42

14900  Lucena, Kordoba  (Andaluzja)

Tel.:+34 957513282 (Oficina de Turismo) Tel.:+34 957509990 Strona WWW:www.turlucena.com
Co robić

Najbliższe wizyty