Monumento

Seminarium Duchowne San Julián

Cuenca

Obiekt został zbudowany w 1745 roku na pozostałościach pałacu markiza de Siruela. Na szczególną uwagę zasługuje w nim barokowa fasada i wspaniały gotycki ołtarz, dzieło Mistrza z Horcajo.

Seminarium Duchowne San Julián


Plaza de la Merced s/n

16001  Cuenca  (Kastylia-La Mancha)

Co robić

Najbliższe wizyty