Ratusz w Sewilli

Ratusz w Sewilli

Sevilla

W chwili obecnej przechowywane są w nim elementy o dużym znaczeniu historyczno-artystycznym, takie jak sztandar miasta i płótno Patronek Justy i Rufiny.

Jego budowę rozpoczął w XV wieku Diego de Riaño, który wykonał południowy sektor ratusza, łuk komunikacyjny z klasztorem franciszkanów oraz dwie kondygnacje pokryte płaskorzeźbami plateresco z przedstawieniami postaci historycznych i mitycznych, heraldyką i emblematami nawiązującymi do założycieli miasta, Herkulesa i Cezara. Został on odnowiony w XIX wieku przez Demetrio de los Ríos i Balbino Marrón, którzy zaprojektowali nową fasadę główną skierowaną na Plaza Nueva, w stylu neoklasycystycznym.

Ratusz w Sewilli


Plaza Nueva, 1

41004  Sevilla, Sewilla  (Andaluzja)

Co robić

Najbliższe wizyty