Mozaika rzymska w Muzeum Saragossy

Muzeum Saragossy

Zaragoza

Historia prowincji


Posiada ważną kolekcję dzieł z różnych okresów artystycznych.

Siedzibą tego muzeum jest dawny pawilon Wystawy Hiszpańsko-Francuskiej z 1908 roku, który podzielono na dwa duże działy: Archeologia i Sztuki piękne. W pierwszym prezentowane są artefakty z okresu od prehistorii do epoki muzułmańskiej. Warto zwrócić uwagę na niektóre tablice z brązu z iberyjskimi i łacińskimi inskrypcjami, popiersie Augusta pochodzące z Tarazony i architektoniczne pozostałości Pałacu Aljafería. W dziale Sztuk pięknych eksponowane są dzieła z okresu od XII wieku do współczesności, a na szczególną uwagę zasługuje zespół malarstwa gotyckiego oraz liczne płótna Francisca Goi. Muzeum ma jeszcze dwie sekcje, znajdujące się w Parku Primo de Rivera: Casa de Albarracín, gdzie mieści się dział ceramiki, oraz Casa Ansotana, poświęcona etnologii.

Muzeum Saragossy


Plaza de los Sitios, 6

50001  Zaragoza, Saragossa  (Aragonia)

E-mail:museoza@aragon.es Tel.:+34 976225682 Tel.:+34 976222181 Strona WWW:http://www.museodezaragoza.es/sede-central/
Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty