Klasztor Las Huelgas. Burgos

Muzeum Ricas Telas Klasztoru Las Huelgas

Burgos

Ta struktura sióstr cysterek powstała w XII wieku.

Pierwszy budynek Królewskiego Klasztoru Las Huelgas został zbudowany na rozkaz Alfonsa VIII w latach 1180-1190. Wyróżnia się w nim romański krużganek i kaplica Wniebowzięcia, dzieło najczystszej sztuki almohadzkiej. Jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku podjęto drugą budowę, wielkie dzieło wybudowania obecnej świątyni, wraz z krużgankiem i przybudówkami. Wolą jego założycieli było uczynienie tego miejsca Panteonem Królewskim. W nawach świątyni, zajmowanych przez chór mniszek, znajdują się grobowce tych monarchów i ich bezpośrednich następców. Z grobowców pochodzą szaty liturgiczne eksponowane obecnie w Muzeum Ricas Telas.

Muzeum Ricas Telas Klasztoru Las Huelgas


Calle los Compases de las Huelgas, s/n.

09001  Burgos  (Kastylia i León)

Co robić

Najbliższe wizyty