Monumento

Mury obronne w Niebli.

Huelva

Te mury to jeden ze znaków rozpoznawczych Niebli. Zostały one ogłoszone miejscem o znaczeniu kulturowym i posiadają odległą genezę, gdyż zlokalizowane zostały co najmniej dwa segmenty z okresu przedrzymskiego, mogące pochodzić z IX-V wieku p.n.e. Swoje piętno na tym dziele architektonicznym odcisnęły również cywilizacje rzymskie i islamskie. Budowla ulegała rozmaitym modyfikacjom na przestrzeni różnych okresów historycznych oraz wieków naznaczonych kolejnymi podbojami. Na jej terenie rozmieszczono 46 kwadratowych baszt – dwie o ośmiobocznym rzucie – oraz rozmaite bramy wjazdowe do miasta.

Mury obronne w Niebli.


21840  Niebla, Huelva  (Andaluzja)

Co robić

Najbliższe wizyty